O NÁS

Činnost ZO v roce 2016

Naše ZO má celkem 21 členů + 2 čestné členy. V minulém období jsme se sešli na 11 výborových schůzích, 3 členských a 1 výroční schůzi. Hlavním a nejnáročnějším cílem bylo uspořádání naší výstavy. Výstava ve srovnání s minulými ročníky patřila k těm menším, ale pěkným a dobře hodnoceným. Na tuto výstavu nám zajistili čestné ceny z obecního úřadu a také velkou pomoc pracovníci obce. Naše ZO je početně neustále nižší a věkově bohužel stárne, přesto se členové maximálně podíleli na přípravě a organizaci výstavy. Za což patří všem poděkování. Na naší výstavě tradičně vyhodnocujeme nejlepší vystavovaná zvířata našich chovatelů. Jako nejlepší mládežník byl vyhodnocen Jan Bartůšek za drůbež a nejlepším vystavovatelem z naší organizace Zdeněk Adamec.

Naši členové se velmi úspěšně zúčastnili oblastní výstavy v Ořechově, kde byl náš největší úspěch vítězná kolekce velké drůbeže Jana Bartůška. Aktivně jsme pomohli i při posuzování.

Na krajské výstavě vystavovali velmi úspěšně naši tři členové a dva se podíleli na její přípravě.

Co nás čeká

  • Účast zástupce na oblastní konferenci
  • Účast na oblastní výstavě králíků v Radosticích
  • Účast na oblastní výstavě v Ivančicích
  • Účast na krajské výstavě v Brně

a účast na výstavách družebních organizací.

Hlavním naším úkolem je uspořádání naší výstavy a její organizační zajištění. Na závěr patří poděkování všem za aktivní přístup ke všem aktivitám souvisejícím s chovatelskou činností, činností ZO a starostmi, které s tím souvisí.

Je začátek chovatelského roku a proto přeji hodně úspěšných odchovů, hodně zdraví a lidské tolerance pro tuto činnost. 

TOPlist